Jagjemezler dooel Štip      Yağyemezler Tekstil

Turkish English Deutsch Makodanish

Ana Sayfa Üretim Alanı Ürünlerimiz İletişim Hakkımızda

 

FABRİKA - MERSERIZE DEPARTMENT
Merserize
Yakmadan çıkan denim kumaşı boyama yapılmayacaksa, boyama teknelerinden geçmeden direkt apre teknesine gelir. Apre sıvısı apre teknesi içerisinde genelde yarısına kadar dolu şekildedir. Apreleme işleminde kumaş yumuşatılır, ıslatılır, dolgunlaştırılır ve dikiş olayı için kolaylık sağlanır.
Kumaşlarda atkı ve çözgü ipliklerinin arasındaki boşlukların doldurulması için dolgunlaştırıcı apre uygulanır.
Denim kumaşlar genelde ağır gramajlı kumaşlar olduğu için dikilmeleri zordur. Bu nedenle dikiş kolaylaştırıcı apre ile muamele edilerek konfeksiyon işlemlerine hazırlanmaları gerekir. Burada verilen apre ile kumaşın konfeksiyonda serim kolaylığı sağlanır. Apre teknesinin kontrolünde üç ana gösterge vardır. Bunlar sıvı seviyesini gösteren, sıvı sıcaklığını gösteren ve baskı silindirlerini ayarlayan göstergelerdir.
Kumaş metal ve kauçuk baskı silindirlerinin arasından geçerken tekneden aldığı sıvının fazlası alınıp sıvı israfı engellenir. Böylece teknedeki sıvı yoğunluğu ve seviyesi dengelenmiş olur.
Apre teknesi boyama yapılmadığı sanforlama işlemi sırasında apre sıvısı ile dolu iken, boyama esnasında su ile doldurularak boyalı kumaşın son yıkaması yapılır.

Burulma

Apre teknesinden çıkan kumaş burulma kontrol birimine gelir. Burulma işlemi, kumaşın konfeksiyon dikimi sırasında kolaylık kazandırmak ve dikilmiş mamulün paça kısmında eğilme oluşmayıp düz durmasına imkan verir.
Burulma değeri her kumaş tipi için farklı değerler alır. Her tip değişiminde burulma tekrar ayarlanır.
Bu bölümde iki çift silindir bulunur. Bu silindir çiftlerinin bir ayar kolu yardımıyla birbirlerine göre konumlarının ayarlanması ile burulma verilir.

Atış-Tutuş : İki en kumaş dokuyan dokuma tezgahlarında mekikçiğin atıldığı yerdeki kumaşa “atış”, vardığı yerdeki kumaşa ise “tutuş” kumaşı denir. Bu iki kumaşın sıklıkları birbirinden farklı olduğu için burulma değerleri de farklı olur.

EĞRİLİK KONTROL İŞLEMİ

Kurutma Tamburları ve Tansiyonerler

Bu işlem kurutmada oldukça etkili ve ekonomiktir. Silindirlerin ısıtılması basınç altındaki su buharının silindirlerin içine gönderilerek sağlanır.
Kurutmanın hızlı olması isteniyorsa kumaş gerginliği artırılır. Böylece silindir ile kumaşın teması artar ve makinenin hızı artmış olur. Bu durumda su buharının silindirin iç cidarında yoğunlaşma tehlikesi ortaya çıkar. Silindir çok hızlı döndüğünde merkezkaç kuvveti ortaya çıkar. Bu kuvvetin etkisiyle cidarlardaki yoğunlaşmış suyun toplanarak silindirin altında birikmesiyle ısı transferinin etkilenmesi, devir sayısının doğru olarak ayarlanmasını gerektirir.
Kumaş, açık en formunda silindirler üzerinden geçirilerek kurutulur.
Kumaşın ilk silindirle temasından önce açılmasını sağlayan açıcı rolik ve çıkıştaki ön soğutma silindirleridir. Her birinde 12 tane olup 3 grup tambur vardır. Tamburlardaki buhar basıncı üç grupta da aynı değildir. Birinci grupta 2.5 kg/cm2, ikinci grupta 0.7 kg/cm2, üçüncü grupta ise 2.2 kg/cm2”dir.
Kurutma tamburlarında kumaşın enine ve boyuna olmak üzere boyutlarında değişim meydana gelir. Boyuna değişim tüm kurutma tamburları boyunca gerilme ve ısının tesiriyle uzama, enine çekme ise iki noktada oluşur. İlki iki grup silindir arasında üstte, ikincisi ise üçüncü grubun bitiminde altta oluşur.

Kumaşın enine uzunluğu sanforlama neticesinde en az 151 cm olmalıdır. Bunu sağlayacak şekilde kontrol panelinden enine çekme miktarı ayarlanır. Aksi takdirde kumaşın kalitesi düşer. Enine uzunluğun ilk değişim yeri apre teknesinin öncesidir.
Enine çekme cihazlarının her birine “tansiyon” denir. Her tansiyon üç ana elemandan oluşur. Bunlar ;
- Ağırlıklar
- Germe silindirleri
- Çalışma düzeni sağlayan zincirdir.

Germe silindirleri ile ağırlıklar birbirleri ile zıt yönde hareket ederler. Ağırlık aşağıya indiğinde germe silindirleri yukarıya çıkar ve üçüncü kurutma tamburu grubu ile tansiyon silindiri arasında gerilen kumaş daralır.
Germe silindiri ne kadar yukarı çıkarsa enine çekme de o denli yüksek olur. Tansiyon elemanlarına ısı tatbik edilmez
 

 

 

  

 

 

Telif hakkı © Yağyemezler Ltd.™  şirketine ait olup beyan edilmeden kopya edilmesi legal değildir.
Web Tasarım: TurkeyDNS Web Design 2007