Jagjemezler dooel Štip      Yağyemezler Tekstil

Turkish English Deutsch Makodanish

Ana Sayfa Üretim Alanı Ürünlerimiz İletişim Hakkımızda

 

FABRİKA - INDIGO DEPARTMENT
 
İNDİGO BOYA

İndigo boya halat haline getirilmiş ipliklerin boya teknelerinden geçirilerek boyandığı oksitlenme olayı ile olan bir boyamadır.
İndigo boya normal boyadan farklı özellikte olan bir küp boya tipidir. İndigo boyada boyar maddenin selüloz liflerine nüfuziyetinin düşük olması diğer boyalardan farklı bir özelliktir. Bu sebeple ipliğin boyanma işlemi birden fazla teknede tekrarlanır. Yani indigo boyardan geçen halat boyanır, belli bir yüksekliğe çıkarılarak oksitlenir ve sonra tekrar boyanır. Boyar madde elyafın içine nüfuz etmez, adeta etrafında bir katman oluşturur. Boyanın nüfuziyeti kostikleme işlemi ile artırılabilir. Boyama yapan makinenin kapasitesi 12, 16, 24, 36, 48 gibi halat sarılmış tops şeklindedir. Boyama işlemi devamlı sürer. Bu süre bir partinin boyanması için ortalama 8 saattir. Bu süre partiye ve üretilecek tipe göre değişir.

Boyama İşlemi

Halatlar boyanmak için makine üzerindeki kılavuza bağlanır. Kılavuz her seferinde halatların yerleştirilmesini önleyip, zamandan tasarruf etmek için makine boyama yaparken devamlı makine üzerinde durur.
Boyama işleminden önce halatlar ön işlem teknelerinden geçer. Bu ön işlem aşamasında halat istenilen tipe göre, ıslatma, yıkama, kostikleme, yumuşatma gibi işlemlerden geçirilir. Bu ön işlem görme tipe uygun prosese göre değişir.
Halatlar ilk ıslanma teknesine girdiğinde her bir halata ait beslenme açısı hafif şekilde fark eder. Bu durum iplik geriliminin değişmesini engeller. İplik geriliminin değişmesi ile farklı boya yapısı meydana gelir.
Ön işlem teknelerinin her birinde isteğe göre farklı bir işlem uygulanabilir. Boyama teknelerinde dakikada 10-18 kg halat boyanır. İplik üzerindeki mum, magnezyum tuzları, bu ön işlemler sayesinde temizlenerek boyama yapılır.
Ancak bu maddeler bazen bu işlem teknelerinin yüzeyinde tabakalar oluşturarak banyoyu terk ettiğinde halat üzerinde kir oluşturdukları için bu kir tabakası sıcak bir durulama ile iplikten uzaklaştırılır. Boya maddesi ve diğer işlem maddeleri mutfakta hazırlanıp borularla teknelere beslenirler.
Ön işlemden geçen halatlar boyama teknelerine gelir. Bu tekneler 8-10 adet olabilir.Yine isteğe bağlı olarak yani tipin özelliklerine göre, halatlar belli bir tekne sayısından geçerler. Yani halatlar istenen özelliğe göre boyanırlar.
Bir boyama teknesinden boyanarak çıkan halatlar belirli bir yüksekliğe silindirler vasıtasıyla çıkarlar. Bu yükseklik oksitlenme içindir.
Boyanan halat hava ile temas ettiğinde boya oksitlenir ve tekrar boyama teknesine gelir. Halatın boya ile temasını artırmak için tekneler derin yapılmıştır.
Boya teknelerinden geçerek boyanan halatlar tekrar bazı işlemleri tabii tutulmak üzere işlem teknelerine gelirler. Bu teknelerde yıkama, yumuşatma gibi işlemler yapılır. Bu teknelerin sayısı 5 tanedir.
Boyalı halatlar genelde durulama işlemine tekrar tutulurlar. Bu işlem oda sıcaklığında yapılır. Bu işlemlerden de çıkan halatlar kurutma balabanlarına gelir. Buradaki silindirlerden geçerek kuruması sağlanan halatlar sallama bölümüne gelerek burada kovalara doldurulurlar. Bu kovalar halat açma bölümüne giderek boyalı halatlar açılır. İndigo boya tabakası aşınma ve yıkanmaya karşı iyi bir haslık sağlar.
 

 

 

  

 

 

Telif hakkı © Yağyemezler Ltd.™  şirketine ait olup beyan edilmeden kopya edilmesi legal değildir.
Web Tasarım: TurkeyDNS Web Design 2007